Публічна оферта

Цей Договір публічної оферти є офіційною пропозицією Продавця на адресу необмеженого кола осіб укласти з Продавцем Договір про поставку товарів дистанційним способом на умовах, передбачених цією офертою, шляхом створення замовлення в Інтернет-магазині на сайті reneo-manicure.com.ua.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Договір публічної оферти – публічний Договір, умови якого згідно ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є однаковими для усіх Покупців, безумовне прийняття умов якого Покупцем (оплата Товару відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом цього Договору між Продавцем і Покупцем.

Адміністрація – фізична особа–підприємець Носовський Данило Андрійович, зареєстрований відповідно до законодавства України, ІПН 3360407259, адреса реєстрації: м. Київ, Русанівська Набережна, буд. 20, кв. 119, поштова адреса: 01015, Україна, Київ, вул. Старонаводницька, 6б, тел.: +38(095)471-54-76, який є правовласником сайту reneo-manicure.com.ua.

Акцепт – прийняття особою пропозиції укласти Договір (шляхом натискання на посилання “Оформити замовлення”, або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет – магазину).

Інтернет-магазин – відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на офіційному сайті за адресою reneo-manicure.com.ua, який дозволяє ознайомитися з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати і т.д., зробити відповідне замовлення тощо.

Продавець – юридична особа або фізична особа – підприємець, яка розмістила в Інтернет – магазині інформацію про Товар і/або послуги, які нею реалізуються. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про Товари і/або послуги. Найменування Продавця вказується у документах на передачу Товару Покупцю.

Оферта – пропозиція Продавця укласти цей Договір публічної оферти на умовах, викладених у  цьому Договорі, адресована необмеженому колу осіб.

Оформлення замовлення – заявка Покупця на покупку Товару, яка адресована Продавцю для її виконання і здійснюється за допомогою розміщення Покупцем заявки в Інтернет-магазине натисканням на посилання “Оформити замовлення” або наданням згоди на оформлення замовлення оператору Інтернет-магазину.

Підтвердження замовлення – повідомлення Продавця про отримання замовлення від Покупця і прийняття такого замовлення до виконання.

Покупець – будь-яка особа, яка акцептувала цю публічну оферту.

Сторони – спільне найменування Продавця и Покупця.

Товар – косметичні та інші супутні товари, інформація про які розміщена в Інтернет-магазине.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.    Цей Договір публічної оферти є публічним Договором відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців.
1.2. Факт оформлення Покупцем замовлення (натисканням на посилання “Оформить замовлення”, або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет – магазину) відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається акцептом цього Договору Покупцем.
1.3. Договір, укладений на підставі акцепту Покупцем цій оферти є Договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких виключень і/або застережень.
1.4. Адміністрація Інтернет-магазину у будь-який час, без сповіщення може вносити зміни до цього Договору, матеріали та інформацію, що містяться в Інтернет-магазине. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності за неактуальність інформації на сайті, будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання ресурсу Інтернет-магазину.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Продавець зобов’язується передати на умовах цього Договору Товар у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти Товар у власність і оплатити його на умовах цього Договору.
2.2. Продавець і Покупець підтверджують, що Цей Договір не є фіктивним, уявною угодою, угодою, яка здійснюється під впливом насилля або обману.

3. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Прийняття Покупцем пропозиції укласти Договір (Акцепт) здійснюється шляхом оформлення замовлення на Товар в Інтернет-магазине. Моментом укладання Договору є підтвердження замовлення Продавцем.
3.2. Факт оформлення замовлення Покупцем є безумовним фактом прийняття Покупцем умов цього Договору.

4 ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Інтернет-магазин або за допомогою оператора Інтернет – магазину.
4.2. Оформить замовлення через Інтернет-магазин можна після реєстрації. При цьому Покупець має право зареєструватися на сайті тільки 1 (один) раз, тобто може мати тільки один Особистий кабінет.
4.3. При реєстрації в Інтернет-магазине, або при замовленні Товару за допомогою оператора Інтернет – магазину, Покупець зобов’язаний надати наступну інформацію про себе:
– прізвище, ім’я, по-батькові Покупця;
– контактний телефон Покупця;
– електронну адресу для зв’язку з Покупцем;
– адресу доставки Товару (у випадку необхідності доставки Товару).
4.4. Покупець, зареєстрований в Інтернет-магазине, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіну і паролю. Передача Покупцем логіну і паролю третім особам заборонена.
4.5. Оформлення Покупцем замовлення здійснюється натисканням на посилання “Оформити замовлення” або шляхом підтвердження здійснення замовлення оператору Інтернет – магазину, відповідно.
Оформлення Покупцем замовлення і подальше передання його до виконання означає достатнє і повне ознайомлення Покупця з ціною Товару, характеристиками Товару, його можливостями, інформацією про терміни придатності.
4.6. Замовлення вважається прийнятим Продавцем і підлягає виконанню після підтвердження останнім замовлення (підтвердженням є повідомлення Продавця, направлене за допомогою засобів зв’язку Покупцю).
У випадку відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі за причинами, які не залежать від Продавця, Продавець має прав анулювати вказаний Товар із замовлення Покупця і повідомити про це Покупцю.
4.7. Будь-які відомості про Товари, що містяться на офіційному веб-сайті Продавця, носять інформаційний характер и не можуть сприйматися як такі, які в повній мірі передають усі властивості й характеристики Товару. У випадку виникнення у Покупця питань, що стосується властивостей і характеристик Товару, перед замовленням Товару йому необхідно звернутися за консультацією до оператора Інтернет – магазину.

5. ЦІНА ТОВАРУ І УМОВИ ОПЛАТИ
5.1. Ціна, за якою реалізується Товар – вказується у документах на передачу Товару Покупцю.
Продавець залишає за собою право змінювати ціни на Товари в односторонньому порядку. При цьому, ціни на замовлені Покупцем Товари (після підтвердження замовлення Продавцем), змінам не підлягають.
5.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем у готівковій (у випадку отримання Товару на складах-магазинах Продавця або відділеннях поштових служб) або безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця або шляхом переказу грошових коштів на банківську картку. Валюта розрахунків – гривня.
5.3. Покупець зобов’язаний оплатити замовлений Товар у терміни, узгоджені Сторонами при оформленні замовлення.
5.4. При безготівковій формі оплати зобов’язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця або на картку Продавця.
5.5. У випадку якщо Товар реалізується зі знижкою, інформація про наявність і розмір знижки розміщується на офіційному веб-сайті Продавця, і носить інформаційний характер. Ціна, за якою реалізується Товар вказується відповідно до п. 5.1. Знижки не сумуються і не додаються до інших знижок.

6. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ
6.1. Зобов’язання Продавця передати Товар Покупцю виникає з моменту направлення Покупцю підтвердження замовлення.
6.2. Терміни передачі Товару Покупцю узгоджуються Сторонами у кожному конкретному випадку і фіксуються у підтвердженні замовлення. Дата поставки Товару вказується у накладних на Товар.
6.3. Товар може бути переданий Покупцю на одному зі складів-магазинів Продавця (перелік яких вказаний у розділі «Контакти» Інтернет-магазину) або доставлений Покупцю за адресою, вказаною останнім. У випадку поставки Товарів Покупцю за вказаною ним адресою, перевезення таких Товарів здійснюється за рахунок Покупця.
Доставка Товару Покупцю здійснюється:
6.3.1. за адресами складів-магазинів Продавця (самовивіз);
6.3.2. транспортом Продавця за вказаною Покупцем адресою;
6.3.3. за допомогою перевізника (служби поштового відправлення, служби доставки, кур’єрської служби тощо) до пункту видачі або за вказаною Покупцем адресою. У випадку доставки Товару за допомогою перевізника, Покупець в повному обсягу і безумовно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії перевізника (у т.ч. вартістю доставки).
6.4. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця:
– з моменту передачі Товару Покупцю (у випадку отримання Покупцем Товару на одному зі складів-магазинів Продавця/у магазині/торговому приміщенні або доставки згідно з п. 6.3.2. Договору). Моментом передачі Товару Покупцю є підписання Сторонами накладної на такий Товар;
– з моменту передачі Продавцем Товару перевізнику (служба доставки, кур’єрська служба тощо).
6.5. Зобов’язання з передачі Товару у випадках, передбачених пп. 6.3.1, 6.3.2 Договору, вважаються виконаними з дня підписання Сторонами видаткової накладної . Ризик випадкового знищення Товару переходить до Покупця з дня підписання видаткової накладної.
6.6. Зобов’язання з передачі Товару у випадках, передбачених пп. 6.3.3 Договору вважаються виконаними, а також ризик випадкової загибелі Товару переходить до Покупця в момент передачі Продавцем Товару перевізнику. Відповідальність за доставку Товару до місця доставки несе перевізник.
6.7. Приймання Товару за кількістю і якістю відбувається в місці передачі Товару від Продавця (перевізника) Покупцю. Після отримання Покупцем Товару, претензії до кількості, комплектності і вигляду Товару не приймаються.

7 ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
7.1. Розгляд вимог Покупця, у т.ч. щодо повернення Товару, якщо це є припустимим, здійснюється за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України (у т.ч. письмової заяви).

8. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
8.1. Продавець має право:
– у будь-який час вносити зміни у цей Договір, матеріали та інформацію (у т.ч. про Товари), пропоновані в Інтернет – магазині;
– відмовитись від укладення Договору публічної оферти за відсутності у нього можливостей продати Покупцю відповідний Товар;
– здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем;
– призупинити продаж Товарів Покупцю у випадку порушення Покупцем своїх зобов’язань (у т.ч., але не виключно, не здійснення оплати за замовлений Товар) по цьому Договору;
– вимагати від Покупця добросовісно виконувати свої зобов’язання по цьому Договору;
– без узгодження з Покупцем, передавати свої права і обов’язки щодо виконання Договору третім особам.
8.2. Продавець зобов’язаний:
– надіслати Покупцю підтвердження замовлення або повідомити йому про неможливість виконати замовлення Покупця;
– передати Товар Покупцю після здійснення ним оплати за такий Товар;
– перевірити якість і кількість Товару під час його передачі Покупцю;
– не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, які діють на підставі Договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем);
– запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації і/або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання замовлень; своєчасно виявляти і припиняти такі факти;
– належним чином виконувати умови даного Договору.

9. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
9.1. Покупець має право:
– зареєструватися в Інтернет – магазині;
– у випадку не згоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитися від покупки Товарів, реєстрації в Інтернет – магазині і будь-яких інших дій, передбачених цим Договором;
– звертатися за консультацією до Продавця стосовно властивостей и характеристик Товару;
– вимагати від Продавця добросовісно виконувати свої зобов’язання по цьому Договору;
– інші права, передбачені чинним законодавством України.
9.2. Покупець зобов’язаний:
– до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом і умовами Договору, цінами на Товари, пропоновані Продавцем в Інтернет-магазині;
– повідомити усі необхідні дані, які ідентифікують його як Покупця і необхідні для реєстрації в Інтернет – магазині шляхом власноручного внесення даних при реєстрації в Інтернет – магазині або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет – магазину, підтримувати їх актуальність;
– своєчасно оплатити замовлений Товар (і його доставку, у випадку необхідності доставки Товару);
– належним чином оформити приймання Товару (у т.ч. підписати і передати Продавцю відповідні документи на отримання Товару), пред’явити документ, який посвідчує особу (особа, уповноважена на отримання Товару);
– перевірити якість і кількість Товару при його отриманні від Продавця;
– не розголошувати будь-яку приватну інформацію Продавця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України;
– не передавати логін і пароль, отримані при реєстрації, третім особам и самостійно нести відповідальність за невиконання даного зобов’язання;
– належним чином виконувати умови даного Договору.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Покупець, оформлюючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцю інформації про себе (у т.ч., але не виключно, інформації, вказаної в п. 4.3. Договору), а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього Договору і погоджується з ними. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, наданої Покупцем при реєстрації.
10.3. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла у результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і тому подібне.
10.4. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору обмежується сумою платежу Покупця, який здійснений на підставі цього Договору.

11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Тривалість терміну виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договору може бути призупинено тільки у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, озброєного конфлікту, істотних змін законодавства України, що ускладнює або робить неможливим виконання Стороною своїх зобов’язань по цьому Договору або за іншими обставинами, які знаходяться за межами контролю Сторін.
11.2. Сторона, яка опинилась під дією обставин непереборної сили, повинна протягом 5 (п’яти) календарних днів письмово повідомити про це іншій Стороні.
11.3. У випадку настання обставин непереборної сили Сторона, яка потрапила під їх дію, за умови дотримання вимог пункту 11.2 цього Договору, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності по цьому Договору.
11.4. Після припинення дій обставин непереборної сили, тривалість терміну виконання зобов’язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка опинилась під їх дією, повинна письмово сповістити іншу Сторону.
11.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше 30 (тридцять) календарних днів підряд, то Сторони мають право припинити дію цього Договору і здійснити остаточні розрахунки. При цьому збитки, завдані припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту отримання Покупцем підтвердження замовлення від Продавця. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
12.2. Цей Договір заключений на території України і діє в межах чинного законодавства України.
12.3. Покупець і/або уповноважені особи Покупця надають згоду Продавцю на обробку їх персональних даних, а саме прізвища, імені, по-батькові, зареєстрованого місця проживання і/або фактичного проживання, ідентифікаційного номера платника податків, паспортних даних, а також контактного номера телефону/факсу, електронної адреси, будь-яких інших даних, вказаних Покупцем у реєстраційній формі для реєстрації в Інтернет – магазині і/або замовлення, з метою виконання вимог чинного законодавства України, пов’язаного з веденням фінансово-господарської діяльності Продавця і в межах вимог чинного законодавства про захист персональних даних. Покупець підтверджує, що ознайомлений з правами суб’єкта персональних даних, передбачених ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
12.4. Інтернет – магазин містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені в Інтернет – магазині (у т.ч. вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам і т.д.). Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. При цитуванні матеріалів сайту, включно з авторськими творами, що охороняються, посилання на сайт Інтернет – магазину є обов’язковим.
12.5. Усі суперечки, пов’язані з невиконанням або неналежним виконанням своїх обов’язків по цьому Договору Сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів. У випадку недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
12.6. У випадках , не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Уважно ознайомтесь із текстом публічної оферти, і якщо ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, ви маєте право відмовитись від покупки Товарів, наявних в Інтернет – магазині, и не виконувати дій, вказаних у п. 4.3, 3.1 цій Оферти.
0
  Кошик
  Очистити кошикКошик порожній
   Повідомте Ваші дані,
   Ми зателефонуємо Вам!

   ОБИРАЙТЕ ПОДАРУНКИ!

   Вибирайте "Сузір'я подарунків" на 500 грн - за замовлення "Зіркового набору" від 1500 грн.
   Вибирайте "Сузір'я подарунків" на 1000 грн - за замовлення "Зіркового набору" від 2500 грн.
   Вибирайте "Сузір'я подарунків" на 2500 грн - за замовлення "Зіркового набору" від 5000 грн.

   Generic selectors
   Exact matches only
   Search in title
   Search in content
   Post Type Selectors
   Search in posts
   Search in pages

   Отримай

   ЩЕ БІЛЬШУ

   Знижку!

   900 грн - 10%

   1500 грн - 12%

   2500 грн - 15%